Preskoči na glavno vsebino
English
Siemens

Varnostni nasveti

Kaj moramo narediti za požarno varnost objektov?

13. januar 2018

V praksi se večkrat srečujemo z vprašanji lastnikov, uporabnikov in upraviteljev, kaj morajo urediti za požarno varnost objektov in kako to naredijo. Zato naj spomnimo, da je izhodišče za požarno varnostne ukrepe zasnova ali študija požarne varnosti in nekatera pomembnejša določila o tej temi.

Zasnova ali študija požarne varnosti je elaborat, ki določa preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom. Osnovne zahteve za izdelavo predpisuje 30. člen Zakona o varstvu pred požarom, podrobnejše pa Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti.
 
Zasnovo požarne varnosti se izdela za požarno manj zahtevne objekte, študijo za požarno bolj zahtevne objekte, kakor jih določa omenjeni pravilnik, za požarno nezahtevne nista potrebni. Zasnova ali študija je sestavni del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, vendar je prav tako obvezna v primeru dozidave, nadzidave ali rekonstrukcije objekta v skladu s pravilnikom.
 
Zasnovo lahko izdela odgovorni projektant, ki mora imeti za izdelavo študije tudi pooblastilo za projektiranje požarne varnosti.
 
Ključne vsebine zasnove ali študije so izjava odgovornega projektanta, tehnično poročilo in risbe. V izjavi se navedejo uporabljeni predpisi in drugi normativni dokumenti, ki določajo ukrepe varstva pred požarom v skladu s predpisanimi merili. Tehnično poročilo obsega opis projektnih rešitev, s katerimi je izpolnjena bistvena zahteva varnosti pred požarom z upoštevanjem vrste in namembnosti objekta, požarnega tveganja in ogroženosti, kar pomeni: 

  • požarne scenarije in na njihovi podlagi izbran koncept požarne varnosti,
  • projektne rešitve za omejevanje širjenja požara na sosednje objekte,
  • projektne rešitve za omejevanje hitrega širjenja požara po objektu in zagotavljanje potrebne nosilnosti konstrukcije,
  • projektne rešitve za zagotavljanje varne evakuacije, javljanje in alarmiranje,
  • projektne rešitve za učinkovito intervencijo in gašenje,
  • zahteve za organizacijske ukrepe, ki jih bo treba upoštevati v navodilu za obratovanje in vzdrževanje. 

Z risbami, pri katerih se upoštevata predpisa o projektni dokumentaciji in grafičnih znakih za izdelavo študij, se grafično predstavijo rešitve ukrepov varstva pred požarom kot so umestitev objekta v prostor, opredelitev požarne odpornosti, meje požarnih sektorjev, elementi evakuacijskih poti, elementi opreme za gašenje, dostopne poti za gasilsko intervencijo in podobno.
 
Zasnova ali študija vsebuje tudi obvezno prilogo, ki jo imenujemo Izkaz požarne varnosti. To je povzetek vsebine požarne varnosti, ki ima v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja izpolnjeno samo rubriko »načrtovani ukrepi«. Stolpec »izvedeni ukrepi« ob zaključku gradnje izpolni odgovorni projektant požarne varnosti, ki je študijo izdelal in je sestavni del dokazila o zanesljvosti objekta.
 
Zaradi potreb in želja investitorjev po spremembah objektov se večkrat zgodi, da bi bilo potrebno spremeniti zahteve v zasnovi ali študiji požarne varnosti, na katero je bilo soglasje in gradbeno dovoljenje že pridobljeno. V takšnem primeru spremembe dokumentov niso dovoljene. Nekatere manjše se sicer lahko utemeljijo v fazi PZI in PID (npr. število gasilnikov in podobno), ob večjih spremembah pa mora investitor pridobiti novo zasnovo ali študijo ter novo ali spremembo prvotnega gradbenega dovoljenja.
 
Zasnova ali študija požarne varnosti določa zahteve za ukrepe, vključno z aktivno požarno zaščito, kot so npr. sistemi za samodejno javljanje in/ali gašenje požara, sistemi za odvod dima in toplote ter varnostna razsvetljava. Na kakšen način jih izvedemo, pa opredelimo s projektno dokumentacijo za izvedbo, ki je nato osnova za finančne ocene, zbiranje ponudb in izbiro izvajalcev.
 
Ključne odgovore, kaj moramo narediti za požarno varnost objektov, torej najdemo v zasnovi ali študiji požarne varnosti. Vendar to še ni vse, niti vedno ni dovolj, saj se dogaja, da dokumenti ne predvidevajo ukrepov, ki so v objektih smiselni in potrebni, kot so na primer sistemi za javljanje in alarmiranje požara.
 
Poleg tega pa je potrebno poskrbeti tudi za redno vzdrževanje in preverjanje pravilnega delovanja požarno varnostnih naprav ter preglede za pridobitev in obnavljanje veljavnosti potrdil o njihovem brezhibnem delovanju.
 
Če vas o požarni varnosti objektov, zasnovi ali študiji požarne varnosti, načrtovanju, izvedbi ali vzdrževanju sistemov za zaščito pred požarom zanima več informacij ali konkretne rešitve, nas lahko pokličete na številko 01 292 79 05 ali nam pišete na naslov trzenje@akoda.si.

PS: Nekatere povezane vsebine pa si lahko ogledate na spodnjih povezavah:

Odkrivanje nevarnosti požara z video sistemom
Požarna varnost za manjše in srednje objekte
Kako se znebimo ionizacijskih javljalnikov požara?


« nazaj na seznam nasvetov

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...